Forsikringer | Pensjon

Tilbud på forsikringer

Vil du snakke med oss før du bestemmer deg for en forsikring?

Bestill tilbud
Ring meg opp

Min pensjon

Har du kjøpt liv- eller pensjonsprodukter hos oss eller Nordea? Da kan du logge inn her for å få oversikten.

Logg inn i Persondialogen

Individuell pensjonssparing

Spar inntil 15.000 kr i året til egen pensjon, og få 28 % av sparebeløpet i skattefordel. Sparebeløpet er bundet til pensjonsalder.

Bestill tilbud

Les mer om individuell pensjonssparing

Bestill tilbud

Alle over 18 år kan spare

28 % av sparebeløpet (inntil kr 4.200) i skattefordel

Ikke formueskatt i spareperioden

Ved utbetaling beskattes pensjonskapitalen som pensjonsinntekt

Pensjonskapitalen er bundet frem til pensjonsalder, som er fleksibel fra 62 til 75 år

IPS (individuell pensjonssparing)

Med IPS sparer du til egen pensjon med inntill kr 15.000 i året, og får 28 & (inntil kr 4200) av sparebeløpet i skattefordel. Innskudd og avkastning er fritatt for formueskatt, og utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt. Pensjonskapitalen er bundet til pensjonsalder.

Hvorfor opprette en individuell pensjonsspareavtale?

Folk flest må i større grad enn tidligere ta ansvar for egen økonomi i pensjonisttilværelsen. Mange som undersøker hva de vil få utbetalt fra folketrygden som pensjonist, oppdager at dette ikke utgjør mer enn kanskje 40 % av inntekten. Det vil derfor være et økende behov for å supplere med egen pensjonssparing.

IPS - naturlig grunnmur i privat pensjonssparing

IPS gjør det enkelt å spare til egen pensjon, og vil for mange være den naturlige "grunnmuren" i privat pensjonssparing. Når pensjonsalderen nås, har pensjonskapitalen stått i en årrekke og gitt avkastning som ikke har blitt beskattet. Verdien har i tillegg vært fritatt for formueskatt, og innbetalingene har gitt skattefordel. Dette gjør IPS til en gunstig pensjonssparing for folk flest.

At pensjonskapitalen er bundet som pensjonsmidler frem til pensjonsalder, gir en garanti for at denne forblir det den var ment som, nemlig den fremtidige pensjon. Har du bare 5-10 år igjen til pensjonsalder, anbefales i utgangspunktet ikke IPS. Dette fordi tidshorisonten blir for kort til å få avkastning på pensjonskapitalen.

Kostnader ved IPS

1,5 % innskuddskostnad på innskuddet. Medlemmer av Nordeas fordelsprogram gis rabatt på innskuddskostnadet. Det påløper en kostnad i de underliggende fondene avhengig av fondsvalg.

Slik fungerer IPS

  • Alle over 18 år kan spare

  • Spar inntil kr 15.000 pr. år

  • 28 % av sparebeløpet (inntil kr 4.200) i skattefordel

  • Ved utbetaling beskattes pensjonskapitalen som pensjonsinntekt

  • Pensjonskapitalen er bundet frem til pensjonsalder, som er fleksibel fra 62 til 75 år

  • Ikke formueskatt i spareperioden

  • Ingen administrasjonskostnader eller gevinstbeskatning ved fondsbytte

  • Utbetalingsperioden er minimum 10 år. I tillegg kan ikke utbetalingen avsluttes før tidligst fylte 77 år. Utbetalingene skjer månedlig.