Forsikringer | Motorsykkelforsikring

Ansvarsforsikring

Dekning

Dekker personskade og skade du påfører andre kjøretøy.

En ansvarsforsikring dekker ikke skade på egen motorsykkel.

Brann- og tyveri

Dekning

Gir deg erstatning, hvis motorsykkelen din blir stjålet eller utsatt for brann.

Inkluderer ansvarsforsikring.

Kasko

Dekning

Anbefalt for deg som har en ny eller kostbar motorsykkel. Dekker de fleste vanlige skader på eget kjøretøy.

Inkluderer brann-, tyveri- og ansvarsforsikring.

MC Ekstra

Dekning

Gir deg best dekning. Du får totalskadegaranti, erstatning ved maskinskader, fritak for bonustap ved velteskader, og mye mer.

Inkluderer kasko, brann-, tyveri- og ansvarsforsikring.

Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud

Les mer om ansvarsforsikring for MC

Les mer om brann-/tyveriforsikring for MC

Les mer om kasko for MC

Les mer om MC Ekstra

Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud

Skade på personer

Skade på personer

Skade på personer

Skade på personer

Skader påført annet kjøretøy

Skader påført annet kjøretøy

Skade påført annet kjøretøy Skade påført annet kjøretøy

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler
Rettshjelp Rettshjelp Rettshjelp Rettshjelp
Brann

Brann

Brann
Tyveri Tyveri Tyveri
Redning/veihjelp Redning/veihjelp

Skade som oppstår på eget kjøretøy ved:
- Sammenstøt
- Utforkjøring
- Velt
- Hærverk
- Eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

 

Skade som oppstår på eget kjøretøy ved:
- Sammenstøt
- Utforkjøring
- Velt
- Hærverk
- Eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
Totalskadegaranti
Maskinskade - Skade på motor, girkasse eller drivverk
Fritak for bonustap ved velteskade på parkert motorsykkel
Leiebil/-motorsykkel
Bagasje og løst utstyr
Fastmontert tilbehør
Transport med ferge eller tog
Transportkostnader langtur
Assistanse hjemme
Rens av motor etter feilfylling
Tap av nøkkel inntil 7.500 kroner
Sykehusinnleggelse
Utvidet sum invaliditet Fører- og passasjerulykke

Kan kjøpes som tillegg:

Fører- og passasjerulykke

Fører- og passasjerulykke

Fører- og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke

Forenklet fremstilling
Fullstending oversikt over dekningsomfang og begrensninger får du i vilkårene.

Ansvarsforsikring for MC

Ansvarsforsikring er en obligatorisk motorsykkelforsikring som dekker skade du påfører personer og andre kjøretøy: 

 • Skade på personer uten beløpsgrense 
 • Skade på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander med inntil 10 millioner
 • Rettshjelp

Du kan kjøpe fører- og passasjerulykke som en tilleggsdekning.

Har du en nyere motorsykkel, eller en motorsykkel med høy verdi, bør du ha bedre dekning enn det en ansvarsforsiking kan gi deg. Vi anbefaler i slike tilfeller å velge kasko eller Motorsykkel Ekstra.

Egenandel på motorsykkelforsikring

Ansvar Ingen
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20% av restbeløpet

 

Bestill tilbud

Brann-/tyveriforsikring for MC

Brann-/tyveri er en motorsykkelforsikring som dekker skade ved: 

 • brann
 • tyveri eller tyveriforsøk 

Du kan kjøpe fører- og passasjerulykke som en tilleggsdekning.

Inkluderer ansvarsforsikring.

Egenandel

Brann/tyveri 4.000 kroner

Bestill tilbud

Kasko for MC

Kasko dekker skade ved:

 • kollisjon
 • utforkjøring
 • velting
 • hærverk
 • redning/veihjelp
 • annen, tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning  

Inkluderer brann-, tyveri- og ansvarsforsikring.

Egenandel

Redning/veihjelp 500 kroner
Brann/tyveri  4.000 kroner 
Kasko Avtales fra 4.000 kroner

Bestill tilbud

MC Ekstra

MC Ekstra er vår beste motorsykkelforsikring.
Her får du ekstra fordeler som:

 • totalskadegaranti
 • erstatning ved maskinskade 
 • fritak for bonustap ved velteskade på parkert motorsykkel
 • leiebil- eller motorsykkel
 • veihjelp, redning og assistanse hjemme
 • dekning for bagasje og løst utstyr i låsbar bagasjeboks (30.000 kroner)
 • dekning for fastmontert tilbehør (50.000 kroner)
 • skade oppstått under transport med ferge eller tog dekkes uten tap av bonus
 • erstatning for transportutgifter for levering av reservedeler når du er på langtur
 • rens av motor etter feilfylling
 • erstatning ved tap av nøkkel
 • kompensasjon ved sykehusinnleggelse

Inkluderer kasko, brann-, tyveri- og ansvarsforsikring.

Egenandel

Redning/veihjelp 500 kroner
Brann/tyveri  4.000 kroner
Kasko Avtales fra 4.000 kroner
Maskinskade 4.000 kroner for inntil 3 år gammelt kjøretøy 
25% av skaden (min. 4.000 kroner) for kjøretøy fra 3 til og med 5 år
Feilfylling 1.000 kroner
Tap av nøkkel 1.000 kroner

Bestill tilbud

Fordeler og rabatter med Tryg Pluss

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20% rabatt og en rekke andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Kjøper du MC-forsikring, trenger du kun to andre forsikringer for å få ekstra kundefordeler. Minst én av forsikringene må være for hus, innbo eller bil.

Medlemsrabatter

Vi har samarbeidsavtaler med mange foreninger og organisasjoner. Er du medlem i en av disse, kan du få ekstra gode priser hos oss.

Tryg kunderådgiver

Spør oss om forsikring. Vi hjelper deg.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Ofte stilte spørsmål om motorsykkelforsikring

Hva er prisen på en motorsykkelforsikring

Prisen avhenger blant annet av hvilken dekning du velger. Ta kontakt for et tilbud med pris.

Hvem gjelder motorsykkelforsikringen for?

Motorsykkelforsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset. Ansvarsforsikringen gjelder for alle førere.

Hvor gjelder motorsykkelforsikringen?

Motorsykkelforsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

Hva er egenandel på motorsykkelforsikring?

Egenandel er det beløpet du betaler selv ved skade. Egenandel fra 3.500 kroner kan avtales.

Hvordan kan jeg få en billigst mulig motorsykkelforsikring?

Du kan få rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Minst en av forsikringene må være husforsikring, innboforsikring eller bilforsikring.

Hva gjør jeg hvis jeg skal til utlandet?

Dersom du skal kjøre utenfor Norden bør du ha med et såkalt Grønt Kort. Dette er et internasjonalt forsikringsbevis.

Selv om det ikke lenger er påbudt i så mange land, vil det forenkle saksbehandlingen hvis det skjer noe. Ta kontakt på 04040 for å bestille Grønt Kort eller bestill det via Min Side.

Er veihjelp (redning) inkludert i en motorsykkelforsikring.

Ja, dette er inkludert dersom du har kasko for MC.

Hva er fører og passasjerulykkesforsikring?

Fører og passasjerulykkesforsikring er et tillegg du kan kjøpe til en motorsykkelforsikring. Vi dekker da skader både på fører og passasjer. Man får utbetalt inntil 200. 000 kroner per person ved invaliditet og 100.000 kroner ved død.

Ordbok for motorsykkelforsikring

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for å få MC registrert hos Trafikkstasjonen, og dekker erstatningsansvar etter bilansvarsloven.

Grønt kort

Et grønt kort er et internasjonalt forsikringsbevis som du bør ta med deg hvis du kjører utenfor Norden. Selv om det ikke er et krav i de fleste land vil det lette saksbehandlingen ved skade.

Kasko

Kasko dekker skade ved brann, tyveri, redning og skade på egen MC ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.

Veterankjøretøy

Med veterankjøretøy menes personbiler og motorsykler som er mer enn 30 år gamle.

Fører- og passasjerulykke

Fører- og passasjerulykkesforsikring dekker skade både på fører og passasjerer. Forsikringen erstatter inntil 200.000 kroner ved varig invaliditet og 100.000 kroner ved død. Har du MC Ekstra utvides forsikringssummen for invaliditet til 500.000 kroner. Forutsetter en invaliditetsgrad større enn 25%.

Sykehusinnleggelse

Kompensasjon for sykehusinnleggelse utbetales, når forsikrede som følge av ulykkesskade blir innlagt på sykehus i sammenhengende 72 timer eller mer. Sykehusinnleggelse erstattes med en engangserstatning på 5.000 kroner per skadetilfelle.

Assistanse hjemme

Redning er utvidet til å omfatte assistanse ved hjemstedet, når årsaken er driftsstopp som følge av defekt (flatt) batteri eller kaldstartproblemer.

Totalskadegaranti

Gir deg fabrikknytt kjøretøy av samme merke og modell. Forutsetter at skaden inntreffer innen tre år etter at kjøretøyet som fabrikknytt var registrert på forsikringstakeren. Reparasjonsomkostningene må overstige 60 prosent av kjøretøyets nyanskaffelsesverdi på skadedagen. Kjøretøyet må ikke ha kjørt mer enn 12.000 kilometer.

Maskinskade - Skade på motor, girkasse eller drivverk

Omfatter kostnader til reparasjon av plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraftoverføring som hindrer fortsatt fremdrift av kjøretøyet. Gjelser også for merkostnader som overstiger egenandelen for demontering og andre undersøkelser som er nødvendig for å fastslå om skaden skal dekkes av selskapet. Forutsetningen er at skaden inntreffer innen 6 år etter at kjøretøyet som fabrikknytt ble registrert første gang.

Fastmontert tilbehør

Erstatningssummen for fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet, utvides til 50.000 kroner.

Bagasje og løst utstyr

Samlet erstatningssum for bagasje og annet løst utstyr i låsbar bagasjeboks på kjøretøyet utvides til 30.000 kroner.

Transport med ferge eller tog

Skade oppstått under transport med ferge eller tog dekkes uten tap av bonus.

Transportkostnader langtur

Ved plutselig og uforutsett teknisk feil på kjøretøyet, som hindrer videre ferdsel, erstattes dokumenterte transportutgifter for levering av reservedeler med inntil 3.000 kroner. Ingen egenandel. Med langtur menes minimum 3 timers reisetid fra bostedsadresse.

Leiebil/-motorsykkel

Ved erstatningsmessig skade erstatter selskapet fastavgift og kilometerleie for inntil 100 kilometer per dag ved leie av bil i gruppe B, eller ved leie av motorsykkel dersom det kan fremskaffes. Leie av motorsykkel erstattes med inntil 500 kroner pr dag. Leiebil/motorsykkel dekkes i normal reparasjonstid, inntil 10 dager.

Fritak for bonustap ved velteskade på parkert motorsykkel
Skade som oppstår mens kjøretøyet er parkert dekkes med inntil 20.000 kroner uten tap av bonus. Eventuell skadevolder må være ukjent. Forutsetter også at skaden inntreffer innen 6 år etter at kjøretøyet som fabrikknytt ble registrert første gang.
Redning/veihjelp

Erstatter utgifter til berging og tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp.

Utvidet sum invaliditet Fører- og passasjerulykke
Har du avtalt dekning for Fører- og passasjerulykke, utvider MC Ekstra forsikringssummen for varig invaliditet til 500.000 kroner. Forutsetter en invaliditetsgrad større enn 25%.

Har du flere spørsmål?

Kontakt våre eksperter på motorsykkelforsikring på 04040.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Meld skade på nett

Når du melder skaden på nett, kan vi behandle saken din enda raskere.
Velg skadeskjema her:

Kun skade på eget kjøretøy
Kollisjon med annet kjøretøy
Innbrudd/tyveri
Tyveri av kjøretøy
Brann
Kollisjon med dyr
Kollisjon med syklist eller fotgjenger
Glass
Finn avtaleverksted
Kun skade på eget kjøretøy

Maskinskade, tap av nøkkel, feilfylling, skade på parkert kjøretøy, uhell under kjøring - herunder også skade som er påført annen parts eiendom, f.eks. gjerde, postkasse osv.

Kollisjon med annet kjøretøy

Innbrudd/tyveri

Innbrudd og tyveri fra kjøretøy , samt skade påført kjøretøyet i forbindelse med tyveriforsøk. Her kan du også melde tyveri av dekk.

Tyveri av kjøretøy

Kjøretøy eller tilhenger som er stjålet og ikke gjenfunnet.

Brann

Brann, eksplosjon, kortslutning og lynnedslag.

Kollisjon med dyr

Kollisjon med syklist eller fotgjenger

Glass

Skifting eller reparasjon av bilens vinduer.

Finn avtaleverksted

Våre avtaleverksteder trenger et skadenummer for å kunne taksere skaden. Dersom du ikke har et skadenummer, ber vi deg kontakte oss på 04040.

Ønsker du å snakke med en saksbehandler, ring 04040. Vi har døgnvakt for akutte skadetilfeller.

Politi

Husk at skade på kjøretøy ved brann, tyveri, innbrudd eller hærverk også skal meldes til politiet på 02800.

Veihjelp

Ved behov for assistanse, ring 04040.
Les mer om veihjelp