Forsikringer | Mopedforsikring

Ansvarsforsikring

Dekning

Ansvarsforsikring dekker personskade og skade du påfører andre.

Ansvar dekker ikke skade på egen moped.

Brannforsikring

Dekning

Dette er en mopedforsikring som dekker skade på egen moped ved brann.

I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring.

Brann-/tyveriforsikring

Dekning

Dette er en mopedforsikring for deg som også vil ha erstatning ved tyveri i tillegg til brann.

I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring.

Kasko

Dekning

Kasko er vår beste mopedforsikring. Har du en ny eller kostbar moped bør du ha full kasko.

I denne pakken kjøper du også brann-, tyveri-, og ansvarsforsikring

Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud

Les mer om ansvarsforsikring for moped

Les mer om brannforsikring for moped

Les mer om brann-/tyveriforsikring for moped

Les mer om kasko for moped

Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud

Skade på personer

Skade på personer

Skade på personer

Skade på personer

Skader påført annet kjøretøy

Skader påført annet kjøretøy

Skader påført annet kjøretøy

Skade påført annet kjøretøy

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Rettshjelp Rettshjelp Rettshjelp Rettshjelp
Brann Brann

Brann

Tyveri Tyveri

Skade som oppstår på eget kjøretøy ved:
- Sammenstøt
- Utforkjøring
- Velt
- Hærverk
- Eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

 

Kan kjøpes som tilegg:

Førerulykke

Førerulykke

Førerulykke

Førerulykke

Forenklet fremstilling
Fullstending oversikt over dekningsomfang og begrensninger får du i vilkårene.

Ansvarsforsikring for moped

Ansvarsforsikring er en obligatorisk mopedforsikring som dekker skade du påfører andre: 

 • Skade på personer uten beløpsgrense 
 • Skade på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander med inntil 10 millioner
 • Rettshjelp

Du kan kjøpe førerulykke som tilleggsdekning.

Har du en nyere moped eller moped med høy verdi
bør du ha en mopedforsikring med bedre dekning.

Egenandel

Ansvar Ingen
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20 % av restbeløpet

Bestill tilbud

Brannforsikring for moped

Brannforsikring er en mopedforsikring som dekker skade ved:

 • brann

I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring

Egenandel

Brann 2.000 kroner

Bestill tilbud

Brann-/tyveriforsikring for moped

Brann-/tyveri er en mopedforsikring som dekker skade ved: 

 • tyveri eller tyveriforsøk
 • brann

I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring

Brann/tyveri 2.000 kroner

Bestill tilbud

Kasko for moped

Kasko er vår beste mopedforsikring som dekker skade ved:

 • kollisjon
 • utforkjøring
 • velting
 • hærverk
 • annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

I denne pakken kjøper du også brann-, tyveri,- og ansvarsforsikring.

Egenandel

Kasko 2.000 kroner

Bestill tilbud

Slik får du større rabatt

Kjøp mopedforsikring og to andre forsikringer hos oss så får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss som gir ekstra fordeler og rabatter. Minst en av forsikringene må være hus, innbo eller bil.

Som Tryg Pluss - kunde får du tilgang på en rekke fordeler som vi håper vil gjøre hverdagen din enda litt tryggere. Noen fordeler får du automatisk, mens andre velger du etter behov. I tillegg kan du få inntil 20 % samlerabatt på forsikringene dine i Tryg.

Noen av fordelene med Tryg Pluss

 • Tryg Bolighjelp - bygningsrådgivning med tilgang til vårt håndverkernettverk som er klar for å hjelpe deg.  
 • Tryg Omsorg - profesjonell samtalepartner som tar vare på deg når du trenger det.
 • Tryg ID - fri adgang til rådgivning og hjelp hvis noen misbruker identiteten din.
 • + Les mer om fordelene med Tryg Pluss

Medlemsfordeler hos Tryg

Vi samarbeider med en rekke landsdekkende foreninger og organisasjoner. Sjekk hvilke fordeler du får som medlem. Det kan være ekstra rabatter og gunstige kollektive forsikringer!

Tryg kunderådgiver

Spør oss om forsikring. Vi hjelper deg.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Ofte stilte spørsmål om mopedforsikring

Hva er prisen på en mopedforsikring

Prisen avhenger blant annet av hvilken dekning du velger. Ta kontakt for et tilbud med pris.

Hvem gjelder mopedforsikring for?

Mopedforsikring gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset.

Hvor gjelder mopedforsikring?

En mopedforsikring gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

Hva er egenandel på mopedforsikring?

Egenandel er det beløpet du betaler selv ved skade. Egenandel er 2.000 kroner.

Ordbok for mopedforsikring

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for å få mopeden registrert hos Trafikkstasjonen, og dekker erstatningsansvar etter bilansvarsloven. Ansvarsforsikringen dekker skade du påfører andre.

Kasko

Kasko er en mopedforsikring som dekker skade ved kollisjon, utforkjøring, velting, hærverk eller annen ulykke.

Trafikkskadeavgift
Trafikkskadeavgift skal dekke Folketrygdens utgifter til personer som blir skadet i trafikken. Nå kreves denne inn av Staten, og er ikke lenger en del av forsikringspremien
Førerulykke
Førerulykkesforsikring dekker skader på fører. Forsikringen erstatter inntil 200.000 kroner ved invaliditet og 100.000 kroner ved død.

Har du flere spørsmål?

Kontakt våre eksperter på mopedforsikring på 04040.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Kun skade på eget kjøretøy
Kollisjon med annet kjøretøy
Innbrudd/tyveri
Tyveri av kjøretøy
Brann
Kollisjon med dyr
Kollisjon med syklist eller fotgjenger
Glass
Finn avtaleverksted
Kun skade på eget kjøretøy

Maskinskade, tap av nøkkel, feilfylling, skade på parkert kjøretøy, uhell under kjøring - herunder også skade som er påført annen parts eiendom, f.eks. gjerde, postkasse osv.

Kollisjon med annet kjøretøy

Innbrudd/tyveri

Innbrudd og tyveri fra kjøretøy , samt skade påført kjøretøyet i forbindelse med tyveriforsøk. Her kan du også melde tyveri av dekk.

Tyveri av kjøretøy

Kjøretøy eller tilhenger som er stjålet og ikke gjenfunnet.

Brann

Brann, eksplosjon, kortslutning og lynnedslag.

Kollisjon med dyr

Kollisjon med syklist eller fotgjenger

Glass

Skifting eller reparasjon av bilens vinduer.

Finn avtaleverksted

Våre avtaleverksteder trenger et skadenummer for å kunne taksere skaden. Dersom du ikke har et skadenummer, ber vi deg kontakte oss på 04040.

Du kan også bli ringt opp av en saksbehandler eller ringe oss på 04040. Dette gjelder også hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp utenom ordinær kontortid.

Politi

Bilskade ved brann, tyveri, innbrudd eller hærverk skal også meldes til politiet på 02800

Veihjelp

Har du behov for assistanse, kontakt oss på 04040. Les mer om veihjelp.

Meld skade/uhell online