Forsikringer | Kritisk sykdomsforsikring
Kritisk sykdomsforsikring

Kritisk sykdomsforsikring

Blir du rammet av alvorlig sykdom kan det være godt å ha en forsikring som sikrer deg økonomisk i en vanskelig tid.

Kritisk sykdomsforsikring gir rett til utbetaling av inntil 3.000.000 kroner hvis du blir rammet av alvorlig sykdom, for eksempel kreft. Du velger selv hva pengene skal brukes til.

Beregn pris 

Kritisk sykdomsforsikring omfatter:

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteklaffeil
 • By pass/ACB-operasjon
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Muskelatrofi
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 • Nyresvikt med behov for dialyse
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon
 • Colostomi (Utlagt tarm)
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Afasi 

Med en god sykdomsforsikring slipper du å bekymre deg for økonomien. Du kan konsentrere deg om det viktigste - å bli frisk.

Kritisk sykdomsforsikring kan kjøpes hvis du er:

 • mellom 18 og 60 år (forsikringen kan gjelde til du er 67 år)
 • bosatt i Norge
 • medlem av norsk folketrygd

Det er ingen egenandel på kritisk sykdomsforsikring.

Bestill tilbud