Forsikringer | Kritisk sykdomsforsikring
Kritisk sykdomsforsikring

Kritisk sykdomsforsikring

Blir du rammet av alvorlig sykdom, kan det være godt å ha en forsikring som hjelper deg økonomisk i en vanskelig tid.

Kritisk sykdomsforsikring gir rett til utbetaling av inntil 3.000.000 kroner, hvis du blir rammet av alvorlig sykdom som for eksempel kreft. Du velger selv hva pengene skal brukes til.

Sjekk pris raskt og enkelt – 10 % nettrabatt

Kritisk sykdomsforsikring omfatter:

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteklaffeil
 • By pass/ACB-operasjon
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Muskelatrofi
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 • Nyresvikt med behov for dialyse
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon
 • Colostomi (Utlagt tarm)
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Afasi 

Med en god sykdomsforsikring slipper du å bekymre deg for økonomien. Du kan konsentrere deg om det viktigste - å bli frisk.

Tryg Legehjelp – trygt og enkelt

En helt ny fordel for deg som har personforsikring hos oss. Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål, få resept og henvisning til spesialist. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Les mer om Tryg Legehjelp

Kritisk sykdomsforsikring kan kjøpes hvis du er:

 • mellom 18 og 60 år (forsikringen kan gjelde til du er 67 år)
 • bosatt i Norge
 • medlem av norsk folketrygd

Det er ingen egenandel på kritisk sykdomsforsikring.

Sjekk pris raskt og enkelt – 10 % nettrabatt

Få et tilbud på e-post eller telefon

Har du spørsmål om forsikring? Snakk med en av våre hyggelige rådgivere på telefon 04040, eller la oss ringe deg. Du kan også sende oss en e-post.