Kritisk sykdomsforsikring

10 % NETTRABATT

Kritisk sykdomsforsikring

Blir du rammet av alvorlig sykdom, kan det være godt å ha en forsikring som hjelper deg økonomisk i en vanskelig tid.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt
Ring meg opp

Med en god sykdomsforsikring slipper du å bekymre deg for økonomien. Du kan konsentrere deg om det viktigste – nemlig å bli frisk.

Kritisk sykdomsforsikring gir rett til utbetaling av inntil 3.000.000 kroner, hvis du blir rammet av alvorlig sykdom som for eksempel kreft. Du velger selv hva pengene skal brukes til.

Kritisk sykdomsforsikring omfatter:

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteklaffeil
 • By pass/ACB-operasjon
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Muskelatrofi
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 • Nyresvikt med behov for dialyse
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon
 • Colostomi (Utlagt tarm)
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Afasi

Tryg Legehjelp – trygt og enkelt

En helt ny fordel for deg som har personforsikring hos oss. Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål, få resept og henvisning til spesialist. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Les mer om Tryg Legehjelp

Forsikring kan kjøpes hvis du er:

 • mellom 18 og 60 år (forsikringen kan gjelde til du er 67 år)
 • bosatt i Norge
 • medlem av norsk folketrygd
Beregn pris