Forsikringer | Inntektsforsikring

En inntektsforsikring hjelper deg med å opprettholde normal levestandard dersom du skulle bli arbeidsledig eller sykemeldt.

De aller fleste mister en stor del av inntekten sin når de blir arbeidsledig. Det meste man kan få i ytelser fra NAV ved arbeidsledighet eller sykemelding er 346.605 kroner per år. Dette betyr at de aller fleste vil ha vansker med å opprettholde tidligere levestandard dersom de blir arbeidsledig eller sykemeldt.

Sjekk pris og kjøp forsikring

I grafen under kan du se hvor mye du får fra NAV dersom du skulle miste jobben eller bli sykemeldt.

Graf for lønnsinntekt og støtte fra NAV

Hva koster det?

Du kan velge mellom utbetaling på 3.000, 5.000 eller 10.000 kroner per måned.
Prisen er henholdsvis 135, 225 og 450 kroner per måned.

Hvem kan forsikres?

Personer som:

 • er fylt 18 år, men ikke fylt 60 år
 • er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende og jobber minst 16 timer i uken
 • kan utføre sitt vanlige arbeid uten innskrenkninger og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene
 • ikke er kjent med eksisterende sykdom/skade,eller symptomer eller tegn som kan føre til sykdom/skade. Personer med kronisk lidelse kan ikke tegne forsikringen.
 • ikke har fått varsel om arbeidsledighet/permittering, som har blitt gjort allment tilgjengelig på arbeidsplassen/i selskapet/for allmenheten, som var varslet før kjøp av forsikringen. Med varsel anses så vel et generelt varsel som et personlig varsel.
  Les mer om generelt varsel her.

Viktig å vite

 • Selvstendig næringsdrivende får ikke erstatning ved arbeidsledighet, kun ved sykemelding.
 • Forsikringen gir ikke erstatning for arbeidsledighet/permittering som varsles de første 90 dagene fra forsikringen trer i kraft, eller sykemelding som inntreffer de første 30 dagene fra forsikringen trer i kraft.
 • Erstatning utbetales fra andre måned, i inntil 12 måneder per forsikringstilfelle.
 • Erstatningen er skattepliktig som arbeidsinntekt og innberettes BNP Paribas Cardif.
Sjekk pris og kjøp forsikring

Få et tilbud på e-post eller telefon

Se fullstendige vilkår her

Har du spørsmål om forsikring? Snakk med en av våre hyggelige rådgivere på telefon 04040, eller la oss ringe deg. Du kan også sende oss en e-post.

Inntektsforsikring

Visste du at...

 • Dagpenger fra NAV er maksimalt 62 % lønnsinntekt.
 • Ca. 260.000 nordmenn blir rammet av oppsigelser eller sykdom per år.
 • Inntekter over 555.000 kr (6G) regnes ikke med ved beregning av dagpenger eller sykelønn fra NAV.

I samarbeid med:

BNP Paribas Cardif

Blitt arbeidsledig eller sykemeldt?

Da skal du bruke våre skadeskjema. De finner du her