Forsikringer | Innboforsikring

Tilbud på forsikringer

Vil du snakke med oss før du bestemmer deg for en forsikring? 

Bestill tilbud
Ring meg opp

Visste du at...

Våre livbøyer har reddet over 1 000 menneskeliv

Livbøyene våre har reddet over 1 000 menneskeliv? I dag har vi utplassert mer enn 37 000 bøyer. Les mer

Standard innboforsikring

Dekning

En innboforsikring som dekker de vanligste skadetypene.

Forsikringen erstatter møbler, klær og annet innbo ved brann-, vannskade, naturskade og tyveri. Du får også dekket rettshjelp som privatperson.

Innboforsikring Ekstra

Dekning

Har du mye verdifullt bør du velge vår beste innboforsikring.

Dette er en innboforsikring som dekker flere skader og gir høyere utbetaling. Vi dekker blant annet skader under transport, uflaksskader og skader forårsaket av dyr.

Beregn pris Beregn pris

Les mer om innboforsikring

Les mer om innboforsikring Ekstra

Beregn pris Beregn pris

Fullstendige vilkår for innboforsikring

Brann, vann, naturskade, tyveri og skadeverk Brann, vann, naturskade, tyveri og skadeverk
Rettshjelp og privatansvar Rettshjelp og privatansvar
Flyttings- og lagringsutgifter i forbindelse med skade Flyttings- og lagringsutgifter i forbindelse med skade
Utgifter ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med skade opp til 80.000 kroner Utgifter ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med skade
Tyveri av sykkel utenfor eiendommen opp til 5.000 kroner Tyveri av sykkel utenfor eiendommen opp til 15.000 kroner
Uflaksskader i og utenfor hjemmet
Transportskade ved flytting
Skade forårsaket av dyr
Følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader
Juridisk hjelp ved forbrukerkjøp opp til 50.000 kroner
Utvidet forsikringssum på en rekke ting og hendelser

Dekninger med Tryg Pluss
Kjøp innboforsikring og to andre forsikringer hos oss og vi dekker:

Innbo som er anskaffet i løpet av forsikringsåret omfattes selv om avtalt forsikringssum overskrides

Innbo som er anskaffet i løpet av forsikringsåret omfattes selv om avtalt forsikringssum overskrides

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkårene i lenken under.

Standard innboforsikring

En innboforsikring som dekker:

 • Skade på innbo pga. brann, vannskade, naturskade eller tyveri. 
 • Arbeidsutstyr du har hjemme 
 • Datalagre, manuskripter, notater og tegninger 
 • Tyveri av låst sykkel utenfor bolig 
 • Varetilhenger 
 • Løst tilbehør til motorkjøretøy 
 • Fritidsbåt 
 • Hobbyveksthus 
 • Opphold et annet sted pga. skade hjemme 
 • Egen tilleggsinnredning påkostet av deg 
 • Rettslig erstatningsansvar som privatperson 
 • Rettshjelp som privatperson

Egenandel på innboforsikring

Brann, tyveri, vann, kaskoskade Egenandel fra 2.000 kroner kan avtales
Naturskade, overflatevann, vind, snø 8.000 kroner
Tyveri av sykkel innmeldt i Falck Sykkelregister Egenandel reduseres med 2.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20% av øvrige utgifter
Rettslig erstatningsansvar 2.000 kroner

Vi reduserer egenandelen med inntil 4.000 kroner dersom skaden ble varslet av alarm som er koblet til alarmsentral. Dette gjelder tyveri, brann og vannskader.

Har du mye verdifullt anbefaler vi vår beste innboforsikring Innbo Ekstra .

Vilkår for innboforsikring

Beregn pris

Vår beste innboforsikring dekker:

 • Skade under flytting/annen transport  
 • Skade forårsaket av dyr 
 • Ting som faller ned og ødelegges 
 • Høyere utbetaling ved tyveri

Innbo Ekstra dekker også alt som dekkes av en vanlig innboforsikring: 

 • Skade på innbo pga. brann, vannskade, naturskade eller tyveri. 
 • Arbeidsutstyr du har hjemme 
 • Datalagre, manuskripter, notater og tegninger 
 • Tyveri av låst sykkel utenfor bolig 
 • Varetilhenger 
 • Løst tilbehør til motorkjøretøy 
 • Fritidsbåt 
 • Hobbyveksthus 
 • Opphold et annet sted pga. skade hjemme 
 • Egen tilleggsinnredning påkostet av deg 
 • Rettslig erstatningsansvar som privatperson 
 • Rettshjelp som privatperson

Egenandel på innboforsikring

Brann, tyveri, vann, kaskoskade Egenandel fra 2.000 kroner kan avtales
Naturskade, overflatevann, vind, snø 8.000 kroner
Tyveri av sykkel innmeldt i Falck Sykkelregister Egenandel reduseres med 2.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20%  av øvrige utgifter.
Rettslig erstatningsansvar 2.000 kroner
    

Vilkår for Innboforsikring Ekstra

Beregn pris

Slik får du rabatt

Kjøp innboforsikring og to andre forsikringer hos oss så får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss som gir ekstra fordeler og rabatter.

Som Tryg Pluss - kunde får du tilgang på en rekke fordeler som vi håper vil gjøre hverdagen din enda litt tryggere. Noen fordeler får du automatisk, mens andre velger du etter behov. I tillegg kan du få inntil 20 % samlerabatt på forsikringene dine i Tryg.

Noen av fordelene med Tryg Pluss

 • Tryg Bolighjelp - bygningsrådgivning med tilgang til vårt håndverkernettverk som er klar for å hjelpe deg.  
 • Tryg Omsorg - profesjonell samtalepartner som tar vare på deg når du trenger det.
 • Tryg ID - fri adgang til rådgivning og hjelp hvis noen misbruker identiteten din.
 • + Les mer om fordelene med Tryg Pluss

Medlemsfordeler hos Tryg

Er du medlem i en av organisasjonene i listen under, kan du kanskje få en bedre og billigere innboforsikring.

tryg-kontakt-os Maiken

Vil du snakke med oss før du bestemmer deg for en forsikring?

Bestill tilbud
Ring meg opp

Ofte stilte spørsmål om innboforsikring

Hva menes med innbo og løsøre?

Innbo og løsøre er møbler, klær og bruksting du har hjemme. Eiendeler som er fastmontert regnes som en del av bygningen og er ikke dekket en innboforsikring.

Hva er prisen på innboforsikring?

Prisen avhenger blant annet av hvilken dekning du velger. Du kan beregne pris på innboforsikring i vår forsikringskalkulator.

Hva er egenandel på innboforsikring?

Egenandel er det beløpet du betaler selv ved skade. Du kan selv velge egenandel blant en rekke alternativer fra 2.000 kroner. Likevel er det noen hendelser som har spesielle egenandeler.

Naturskade, overflatevann, vind, snøtyngde er minimum 8.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20% av utgifter utover 4.000 kroner
Rettslig erstatningsansvar 2.000 kroner
Trenger barn som bor hjemmefra egen innboforsikring?

Hvis barna bare bor borte midlertidig og ikke melder flytting vil de være dekket på foreldrenes innboforsikring. En som flytter hjemmefra for å jobbe må melde flytting til Folkeregisteret og vil trenge egen innboforsikring.

Er sykkelen forsikret på en innboforsikring?

Ja, hvis den er låst utenfor boligen dekkes den med inntil 5.000 kroner ved tyveri. Dette beløpet er høyere hvis du har vår beste innboforsikring Innbo Ekstra.

Må sykkelen registreres i Falcks sykkelregister?

Nei, men vi anbefaler at du gjør det. Da betaler du lavere egenandel ved tyveri.

Hvilke ansvar og plikter har jeg som forsikringstaker?

Du må følge Sikkerhetsforskriftene som er en del av vilkårene i innboforsikringen. Disse sier hvordan man skal forebygge og begrense skade.

Hvordan kan jeg få en billigst mulig innboforsikring?

Vi gir blant annet rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Du kan også få rabatt hvis du installerer alarm eller setter i verk andre sikkerhetstiltak. Sjekk pris på innboforsikring i vår forsikringskalkulator.

Ordbok om innboforsikring

Naturskadepremie

Naturskadeforsikring er en lovpålagt forsikringsordning. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har dermed også en naturskadedekning.

Sikkerhetsforskrift

Vilkår i forsikringsavtalen som sier hvordan du skal forebygge og begrense skade.

Sikkerhetsrabatt

Rabatt som vi gir deg hvis du har gjennomført sikkerhetstiltak.

tryg-kontakt-os Maiken

Vil du snakke med oss før du bestemmer deg for en forsikring?

Bestill tilbud
Ring meg opp

Meld skade

Brann/elektrisk
Matvarer i frys
Sykkel
Verdigjenstand
Mobiltelefon
Vann/Væske
Skadet/forsvunnet
Naturskade
Brann/elektrisk

Matvarer i frys

Benyttes for å melde skade på fryseboks/fryseskap og innhold i dette ved brudd på strømforsyning. Ha klart:

 • Opplysninger om fryseboks/ fryseskap dersom det er skade på dette.
 • Pris/ reparasjonspris, alder, reparasjonsbilag etc.
 • Oversikt over innhold.

Sykkel

Benyttes for å melde tyveri av sykkel eller skade som følge av tyveri av sykkel. Ha klart:

 • Opplysninger om sykkel, pris, alder, merke/ modell.
 • Kundenummer og rammenummer i Falck dersom sykkelen er registrert i Sykkelregisteret.
 • Evt. bekreftelse fra politiet på anmeldt forhold

Verdigjenstand

Benyttes for å melde skader på gjenstander som eksempelvis er mistet, gjenglemt eller på en eller annen måte har vært utsatt for skade. Ha klart:

 • Opplysninger om årsak, skadede gjenstander pris/reparasjonspris, alder, reparasjonsbilag etc.
 • Evt. bekreftelse fra politiet på anmeldt forhold.

Mobiltelefon

Vann/Væske

Skadet/forsvunnet

Naturskade

Meld skade på innbo

Du kan også kontakte oss på e-post, chat eller ved å ringe oss på 04040. Dette gjelder også hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp utenom ordinær kontortid.

Politi

Skade ved brann, tyveri, innbrudd eller hærverk skal også meldes til politiet på telefon 02800.

Gå til meld skade/uhell