Forsikringer | Hussoppforsikring

Hussoppforsikring

Hussopp kan ha store økonomiske konsekvenser og er ikke dekket av en vanlig husforsikring. Kjøp en hussoppforsikring så er du forsikret mot både hussopp og skadedyr!

En hussoppforsikring dekker skader ved:

  • treødeleggende råtesopp 
  • stokkmaur 
  • husbukk 
  • stripet borebille

Vi selger forsikring på vegne av Norsk Hussopp Forsikring som er spesialisert på området.

Bestill tilbud

Hvorfor trenger jeg en egen hussoppforsikring?

Risikoen for å bli rammet av hussopp og råteskader er større enn risikoen for brann. Soppskader er gjerne svær dyre å utbedre. Likevel har under 20% av norske huseiere en forsikring mot soppskader og skadedyr.

Vilkår for hussoppforsikring