Forsikringer | Bobilforsikring

Ansvarsforsikring

Dekning

En ansvarsforsikring dekker personskade og skade du påfører andre.

Ansvar dekker ikke skade på egen bobil.

Delkasko

Dekning

Delkasko er en bilforsikring som kan være aktuell hvis du har en gammel bil.

I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring.

Kasko

Dekning

Alle som har ny bobil eller bobil med høy verdi bør ha full kasko.

I denne pakken kjøper du også delkasko og ansvarsforsikring.

Bobil Ekstra

Dekning

Bobil Ekstra er vår mest omfattende dekning

I denne pakken kjøper du også kasko, delkasko og ansvarsforsikring.

Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud

Les mer om ansvarsforsikring

Les mer om delkasko

Les mer om kasko

Les mer om Bobil Ekstra

Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud

Skade på personer i og utenfor bilen

Skade på personer i og utenfor bilen

Skade på personer i og utenfor bilen

Skade på personer i og utenfor bilen

Skader påført annet kjøretøy

Skader påført annet kjøretøy

Skade påført annet kjøretøy Skade påført annet kjøretøy

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Rettshjelp Rettshjelp Rettshjelp Rettshjelp

Brann

Brann

Brann

Tyveri Tyveri Tyveri
Glass Glass Glass
Redning/veihjelp Redning/veihjelp Redning/veihjelp

Skade som oppstår på eget kjøretøy ved:
- Sammenstøt
- Utforkjøring
- Velt
- Hærverk
- Eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

 

Skade som oppstår på eget kjøretøy ved:
- Sammenstøt
- Utforkjøring
- Velt
- Hærverk
- Eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

 

Fuktskade i tak, vegger eller gulv på inntil 15 år gamle biler. Krav til årlig fukttest.
Fastmontert utstyr med inntil 50.000 kroner
Løst utstyr og eiendeler inntil 100.000 kroner
Tyveri av CDer, DVDer, vin og brennevin
Bilhjelp hjemme
Rens av motor etter feilfylling
Utgifter til leiebil/opphold ved ferieavbrudd
Tap av bilnøkkel med inntil 7.500 kroner

Kan kjøpes som tillegg:

Fører- og passasjerulykke

Fører- og passasjerulykke

Fører- og passasjerulykke

Fører- og passasjerulykke

Maskinskade Bobil Maskinskade Bobil

Forenklet fremstilling
Fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger får du i vilkårene.

Ansvarsforsikring for bobil

Ansvarsforsikring er en obligatorisk bobilforsikring som dekker skade du påfører andre:

 • Skade på personer uten beløpsgrense
 • Skade på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander med inntil 10 millioner
 • Rettshjelp

Egenandel

Ansvar  Ingen
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20 % av restbeløpet

Har du en nyere bobil eller bobil med høy verdi, anbefaler vi en bobilforsikring med bedre dekning.

Bestill tilbud

Delkasko for bobil

Delkasko er en bobilforsikring som dekker skade ved:

 • brann
 • tyveri eller tyveriforsøk
 • skade på glassruter
 • redning/veihjelp

I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring.

Du kan også kjøpe fører- og passasjerulykke som en tilleggsdekning.  

Egenandel 

Redning/veihjelp 500 kroner
Glasskade 2.000 kroner
Brann/tyveri Avtales fra 2.500 til 4.000 kroner

Har du en nyere bil eller bil med høy verdi, anbefaler vi en bilforsikring med bedre dekning.

Bestill tilbud

Kasko for bobil

Kasko er en bobilforsikring som dekker bilskade ved:

 • kollisjon
 • utforkjøring
 • velting
 • hærverk
 • annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning 

I denne pakken kjøper du også delkasko og ansvar.

Du kan kjøpe maskinskade Bobil og fører- og passasjerulykke som tilleggsdekning.

Egenandel

Redning/veihjelp 500 kroner
Glasskade 2.000 kroner
Brann/tyveri 4.000 kroner
Kasko Avtales fra 2.000 kroner

Ønsker du mest mulig trygghet, anbefaler vi vår beste bilforsikring, Bobil Ekstra.

Bestill tilbud

Bobil Ekstra

Bobil Ekstra er vår beste bobilforsikring og dekker:

 • Leiebil/opphold ved ferieavbrudd
 • Rens av motor etter feilfylling av drivstoff med inntil 10.000 kroner.
 • Mistet eller frastjålet bilnøkkel dekkes med inntil 5.000 kroner.
 • Skade på utstyr og bagasje med inntil 100.000 kroner.
 • Skade på fastmontert utstyr med inntil 50.000 kroner.  

Egenandel

Ansvar Ingen
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20 % av restbeløpet
Redning/veihjelp 500 kroner
Glasskade 2.000 kroner
Brann/tyveri 4.000 kroner eller lavere hvis det er avtalt
Kasko Avtales fra 2.000 kroner

I denne pakken kjøper du også kasko, delkasko og ansvarsforsikring.

Bestill tilbud

Fordeler og rabatter med Tryg Pluss

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20% rabatt og en rekke andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Kjøper du bobilforsikring, trenger du kun to andre forsikringer for å få ekstra kundefordeler. Minst én av forsikringene må være for hus, innbo eller bil.

Medlemsrabatter

Vi har samarbeidsavtaler med mange foreninger og organisasjoner. Er du medlem i en av disse, kan du få ekstra gode priser hos oss.

Tryg kunderådgiver

Spør oss om forsikring. Vi hjelper deg.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Spørsmål om bobilforsikring

Hva er prisen på bobilforsikring?

Prisen på bobilforsikring kommer blant annet an på hvilken dekning du velger. Kontakt oss for et tilbud med pris.

Hvem gjelder en bobilforsikring for?

En bobilforsikring gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset. Ansvarsforsikringen gjelder også for rettmessing bruker/kjører av kjøretøyet.

Hvor gjelder en bobilforsikring?

Vår bobilforsikring gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

Hva er egenandel på bobilforsikring?

Egenandel er det beløpet du betaler selv ved skade.

Redning/veihjelp 500 kroner
Glasskade 2.000 kroner
Brann/tyveri Avtales
Kasko Fra 2.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20% av restbeløpet
Hvordan kan jeg få en billigst mulig bobilforsikring?

Du kan få rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Du kan også få rabatt hvis du installerer alarm eller setter i verk andre sikkerhetstiltak.

Hva skjer hvis jeg overskrider årlig kjørelengde som er avtalt i bilforsikringen?

For å få full erstatning må du ikke overskride årlig kjørelengde. Det er derfor viktig å gi beskjed til oss dersom du har behov for å forandre kjørelengden.

Hva gjør jeg hvis jeg skal til utlandet?

Hvis du skal kjøre utenfor Norden bør du ha med et såkalt Grønt Kort. Dette er et internasjonalt forsikringsbevis.

Selv om det ikke lenger er påbudt i så mange land, vil det gjøre saksbehandlingen enklere hvis det skjer noe. Ta kontakt på 04040 for å bestille Grønt Kort eller bestill det via Min Side.

Er veihjelp (redning) inkludert i en bobilforsikring?

Ja, dette er inkludert dersom du har delkasko eller kasko.

Ordliste til bobilforsikring

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for å få bilen registrert hos Trafikkstasjonen, og dekker erstatningsansvar etter bilansvarsloven.

Bonus og bonussystem

Bonus er en rabatt for skadefri kjøring.

Alle over 18 år får en startbonus på 20% når de kjøper bilforsikring. Deretter øker bonusen med 10% hvert år du kjører skadefritt frem til 70%. Når du har kjørt fem år uten skade på 70% oppnår du maksimal bonus på 75%.

Ved skade som dekkes av oss vil du miste bonus.  Dersom du har hatt 75% bonus i seks år eller mer mister du ikke bonus ved første skade.

Delkasko

Delkasko dekker bilskader ved brann, tyveri, glasskade og redning/veihjelp.

Fører- og passasjerulykke

Fører og passasjeruykkesforsikring dekker skader både på fører og passasjerer. Forsikringen erstatter inntil 200.000 kroner ved invaliditet og 100.000 kroner ved død.

Grønt kort

Et grønt kort er et internasjonalt forsikringsbevis som du bør ta med deg hvis du kjører utenfor Norden. Selv om det ikke er et krav i de fleste land vil det lette saksbehandlingen ved skade.

Kasko

Kasko dekker skade ved brann, tyveri, redning, glass, og skade på egen bil ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

Malus

Malus er negativ bonus og gir høyere pris.

Maskinskade Bobil

Maskinskade er en tilleggsdekning til kasko og kan tegnes for de fleste bilmodeller som er til og med 8 år gammel.

Panthaver

Dersom du har lån med sikkerhet i bilen regnes långiver som panthaver.

Panthaverdekning

Panthaverdekning sikrer at panthaver får dekket tap som skyldes skade på den pantsatte eiendelen.

Veihjelpsbevis

Et veihjelpsbevis bekrefter at bilforsikringen dekker redning og veihjelp. Se vilkår for mer informasjon.

Veihjelp

Erstatter utgifter til berging eller tauing ved skade, utlåsing eller upåregnelig driftsstopp.

Veterankjøretøy

Med veterankjøretøy menes personbiler og motorsykler som er mer enn 30 år gamle.

Har du flere spørsmål?

Spør våre rådgivere på 04040.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Kun skade på eget kjøretøy
Kollisjon med annet kjøretøy
Innbrudd/tyveri
Tyveri av kjøretøy
Brann
Kollisjon med dyr
Kollisjon med syklist eller fotgjenger
Glass
Finn avtaleverksted
Kun skade på eget kjøretøy

Maskinskade, tap av nøkkel, feilfylling, skade på parkert kjøretøy, uhell under kjøring - herunder også skade som er påført annen parts eiendom, f.eks. gjerde, postkasse osv.

Kollisjon med annet kjøretøy

Innbrudd/tyveri

Innbrudd og tyveri fra kjøretøy , samt skade påført kjøretøyet i forbindelse med tyveriforsøk. Her kan du også melde tyveri av dekk.

Tyveri av kjøretøy

Kjøretøy eller tilhenger som er stjålet og ikke gjenfunnet.

Brann

Brann, eksplosjon, kortslutning og lynnedslag.

Kollisjon med dyr

Kollisjon med syklist eller fotgjenger

Glass

Skifting eller reparasjon av bilens vinduer.

Finn avtaleverksted

Våre avtaleverksteder trenger et skadenummer for å kunne taksere skaden. Dersom du ikke har et skadenummer, ber vi deg kontakte oss på 04040.

Du kan også bli ringt opp av en saksbehandler eller ringe oss på 04040. Dette gjelder også hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp utenom ordinær kontortid.

Politi

Bilskade ved brann, tyveri, innbrudd eller hærverk skal også meldes til politiet på 02800

Veihjelp

Har du behov for assistanse, kontakt oss på 04040. Les mer om veihjelp.

Meld skade/uhell online