Forsikringer | Ungdomsbonus - få inntil 50 % i startbonus

Har dine foreldre løpende avtale i Tryg? Da kan du få inntil 50 % i startbonus på din bilforsikring.

Bonusen kan opparbeides dersom du har vært registrert som bruker av dine foreldres bil og bilen ikke har hatt bonusreduserende skader.

Beregn pris

Forutsetninger for ungdomsbonus

  • Barnet må ha disponert foreldres bil jevnlig før han eller hun fyller 23 år.
  • Foreldre må ha løpende avtale i Tryg, samt hatt avtale i Tryg i perioden bonusfordelen opparbeides.
  •  Foreldre har hatt tillegg i egenandel/pris på forsikringen, for at bruker under 23 år kan disponere bilen.
  • Gjelder kun barn som forsikrer bil for første gang og som ikke har startet egen bonusopptjening tidligere.
  • Barnet får 20% i startbonus, samt 10% bonus for hvert forsikringsår bilen har kjørt skadefritt - maks 50% bonus.
  • Barnet kan ikke få høyere bonus enn det barnet selv kunne tjent opp med egen bil.
  • Ved skade regnes kun skadefrie år etter siste bonusreduserende skade på bilen, uavhengig av fører.
Image: Ungdomsbonus04
 

Bestill tilbud
Ring meg opp