Forsikringer | Bilforsikring

Ansvarsforsikring

Dekning

Ansvarsforsikring dekker personskade og skade du påfører andre.

Ansvar dekker ikke skade på egen bil.

Delkasko

Dekning

Delkasko er en bilforsikring som kan være aktuell hvis du har gammel bil.

I denne pakken kjøper du også ansvar.

Kasko

Dekning

Alle som har ny bil eller bil med høy verdi bør ha full kasko.

I denne pakken kjøper du også delkasko og ansvar.

Bil Ekstra

Dekning

Bil Ekstra er vår mest omfattende dekning.

I denne pakken kjøper du også kasko, delkasko og ansvar.

Beregn pris Beregn pris Beregn pris Beregn pris

Les mer om ansvarsforsikring

Les mer om delkasko

Les mer om kasko

Les mer om Bil Ekstra

Beregn pris Beregn pris Beregn pris Beregn pris

Fullstendige vilkår for bilforsikring

Skade på personer i og utenfor bilen

Skade på personer i og utenfor bilen

Skade på personer i og utenfor bilen

Skade på personer i og utenfor bilen

Skader påført annet kjøretøy

Skader påført annet kjøretøy

Skade påført annet kjøretøy Skade påført annet kjøretøy

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Rettshjelp Rettshjelp Rettshjelp Rettshjelp

Brann

Brann

Brann

Tyveri Tyveri Tyveri
Glass Glass Glass
Redning/veihjelp Redning/veihjelp Redning/veihjelp

Skade som oppstår på eget kjøretøy ved:
- Sammenstøt
- Utforkjøring
- Velt
- Hærverk
- Eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

 

Skade som oppstår på eget kjøretøy ved:
- Sammenstøt
- Utforkjøring
- Velt
- Hærverk
- Eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

 

Parkeringsskade
Leiebil i inntil 31 dager ved kaskoskade
Bilhjelp hjemme
Rens av motor etter feilfylling
Totalskadegaranti
Fastmontert utstyr med inntil 50.000 kroner
Bagasje med inntil 10.000 kroner
Tap av bilnøkkel med inntil 7.500 kroner
Redusert egenandel
Innskudd/startleie for leasingbiler

Kan kjøpes som tillegg:

Fører- og passasjerulykke

Fører- og passasjerulykke

Fører- og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke
Maskinskade Maskinskade

Totalskadegaranti (ny bil hvis skaden er over 60% av bilens verdi)

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkårene i lenken under.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er en obligatorisk bilforsikring som dekker skade du påfører andre:

 • Skade på personer uten beløpsgrense
 • Skade på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander med inntil 10 millioner
 • Rettshjelp

Du kan kjøpe fører- og passasjerulykke som en tilleggsdekning.

Egenandel

Ansvar Ingen
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20 % av restbeløpet

Har du en nyere bil eller bil med høy verdi, anbefaler vi en bilforsikring med bedre dekning.

Vilkår for ansvarsforsikring

Beregn pris

Delkasko

Delkasko er en bilforsikring som dekker bilskade ved:

 • brann
 • tyveri eller tyveriforsøk
 • skade på glassruter
 • redning/veihjelp

I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring.

Du kan kjøpe fører- og passasjerulykke som en tilleggsdekning til bilforsikringen.

Egenandel

Brann/tyveri Avtales 2.500 eller 4.000 kroner
Glasskade  2.000 kroner 
Redning/veihjelp 500 kroner 

Har du en nyere bil eller bil med høy verdi, anbefaler vi en bilforsikring med bedre dekning.

Vilkår for delkasko bilforsikring

Beregn pris

Kasko

Kasko er en bilforsikring som dekker bilskade ved:

 • kollisjon
 • utforkjøring
 • velting
 • hærverk
 • annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

I denne pakken kjøper du også delkasko og ansvar.

Du kan kjøpe maskinskade og fører- og passasjerulykke som tilleggsdekninger til bilforsikringen.

Egenandel på bilforsikring

Kasko Avtales fra 2.000 kroner
Brann/tyveri 4.000 kroner eller lavere hvis dette er avtalt 
Glasskade 2.000 kroner
Redning/veihjelp 500 kroner

Ønsker du mest mulig trygghet, anbefaler vi vår beste bilforsikring, Bil Ekstra.

Vilkår for kasko bilforsikring

Beregn pris

Bil Ekstra - vår beste bilforsikringFordeler med Bil Ekstra
I tillegg får du:

 • Leiebil i inntil 31 dager ved kaskoskade
 • Redusert egenandel med inntil 2.000 kr
 • Ytterligere redusert egenandel ved sammenstøt med dyr
 • Ingen bonustap ved naturskade

Ekstradekninger du kan kjøpe:

 • Maskinskade - erestatter skade på motor, girkasse og drivverk på inntil 8 år gamle biler.
 • Fører- og passasjerulykke gir erstatning på inntil 200.000 kr ved invaliditet og 100.000 kr ved død.

Fordeler du har med alle bilforsikringer i Tryg:

 • Ungdomsbonus gir barn inntil 23 år som kjører bilen din, mulighet til å spare opptil 50 % startbonus
  som kan benyttes ved kjøp av forsikring av egen bil i Tryg
 • Opptil 75 % startbonus ved forsikring av bil nummer to

Vilkår for Bil Ekstra bilforsikring

Beregn pris

10 % nettrabatt på bilforsikring

Kjøp bilforsikring på nett, og få 10 % rabatt første året.

Sjekk pris og kjøp

Fordeler og rabatter med Tryg Pluss

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20 % rabatt og en rekke andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Kjøper du bilforsikring, trenger du kun to andre forsikringer for å få ekstra rabatt og tilgang til fordeler som:

 • Tryg Bolighjelp - Råd fra fagpersoner med byggeteknisk bakgrunn.
 • Tryg Omsorg - Psykologhjelp hvis du opplever personlig krise.
 • Tryg ID - Råd og hjelp hvis noen misbruker identiteten din.

Ungdomsbonus - få inntil 50 % i startbonus

Har du bilforsikring hos oss, gir vi barnet ditt inntil 50 % i startbonus den dagen han eller hun skal kjøpe egen bil. Bonusen forutsetter at barnet har vært registrert som bruker av foreldrenes bil, og at bilen ikke har hatt bonusreduserende skader. 
Les mer om vilkårene for ungdsomsbonus.

Medlemsrabatter

Vi samarbeider med en rekke landsdekkende foreninger og organisasjoner. Sjekk hvilke fordeler du får som medlem. Det kan være ekstra rabatter på bilforsikring.

Tryg kunderådgiver

Spør oss om forsikring. Vi hjelper deg.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Visste du at...
Hele 60 % av norske bilister har blitt utsatt for parkeringsskade?
Les hvordan du unngår bonustap
ved parkeringsskade

Spørsmål om bilforsikring

Hva er prisen på bilforsikring?

Prisen er avhengig av hvilke dekninger du velger. Du kan beregne pris på bilforsikring i vår forsikringskalkulator.

Hvem gjelder en bilforsikring for?

En bilforsikring gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset. Ansvarsforsikringen gjelder også for rettmessing bruker/kjører av kjøretøyet. Du kan imidlertid avtale at bilen ikke skal brukes av førere under 23 år. Da får du rabatt.

Hvor gjelder en bilforsikring?

Vår bilforsikring gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

Hva er egenandel på bilforsikring?

Egenandel er det beløpet du betaler selv ved skade.

Ansvar Ingen
Redning/veihjelp 500 kroner
Glasskade 2.000 kroner
Delkasko Avtales fra 2.000 til 4.000 kroner
Kasko Avtales fra 2.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20% av restbeløpet
Bil Ekstra Redusert egenandel med inntil 2.000 kroner dersom det benyttes verksted Tryg har reparasjonsavtale med
Hvordan kan jeg få en billigst mulig bilforsikring?

Du kan få rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Du kan også få rabatt hvis du installerer alarm eller setter i verk andre sikkerhetstiltak. Sjekk pris på bilforsikring i vår forsikringskalkulator.

Hvor mye bonus taper jeg på bilforsikringen ved skade?

Det kommer an på hvor mye bonus du har fra før.

70% bonus eller mindre 30% bonustap ved første skade
75% bonus 15% bonustap ved første skade
75% bonus eller mer i minimum seks år Ingen bonustap ved første skade
Taper man bonus ved alle typer skader?

Nei. Ved brann-, tyveri-, redning eller skader på glassruter taper du ingen bonus på bilforsikringen. Du taper heller ikke bonus ved sammenstøt med dyr.

Med utvidet dekning Bil Ekstra taper du heller ingen/ikke bonus dersom bilen din blir skadet mens den står parkert. Dette gjelder for inntil 6 år gamle biler og maksimal erstatning er 20.000 kroner.

Hvor mye bonus får jeg på min første bil?

Alle over 18 år får en startbonus på 20% når de kjøper bilforsikring.

Kan jeg overføre bonus på bilforsikringen til andre?

Ja. Du kan overføre bonus til ektefelle eller samboer. Du kan ikke overføre bonus til barn.

Hva skjer med opparbeidet bonus dersom jeg er uten bil i en periode?

Du kan beholde bonusen i inntil tre år.

Hva skjer hvis jeg overskrider årlig kjørelengde som er avtalt i bilforsikringen?

For å få full erstatning må du ikke overskride årlig kjørelengde. Det er derfor viktig å gi beskjed til oss dersom du har behov for å forandre kjørelengden.

Hva skjer hvis jeg vil bruke bilen til øvelseskjøring?

Du trenger ikke å gjøre endringer i bilforsikringen selv om bilen skal brukes til øvelseskjøring. Du beholder også en eventuell rabatt selv om personen som øvelseskjører er yngre enn 23 år.

Hva gjør jeg hvis jeg skal til utlandet?

Hvis du skal kjøre utenfor Norden bør du ha med et såkalt Grønt Kort. Dette er et internasjonalt forsikringsbevis.

Selv om det ikke lenger er påbudt i så mange land, vil det gjøre saksbehandlingen enklere hvis det skjer noe. Ta kontakt på 04040 for å bestille Grønt Kort eller bestill det via Min Side.

Er veihjelp (redning) inkludert i en bilforsikring?

Ja, dette er inkludert dersom du har delkasko eller kasko.

Har jeg rett på leiebil ved bilskade?
 • Har du Bil Ekstra får du leiebil i inntil 31 dager
 • Har du ordinær kasko og leiebildekning får du leiebil i inntil 10 dager

Ordbok til bilforsikring

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for å få bilen registrert hos Trafikkstasjonen, og dekker erstatningsansvar etter bilansvarsloven.

Bonus og bonussystem

Bonus er en rabatt for skadefri kjøring.

Alle over 18 år får en startbonus på 20% når de kjøper bilforsikring. Deretter øker bonusen med 10% hvert år du kjører skadefritt frem til 70%. Når du har kjørt fem år uten skade på 70% oppnår du maksimal bonus på 75%.

Hvis du velger å bruke forsikringen til å dekke skaden vil du gå ned i bonus. Har du derimot kjørt mer enn 5 år skadefritt og har 75% bonus vil du ikke miste bonus ved første skade. 

Delkasko

Delkasko dekker bilskader ved brann, tyveri, glasskade og redning/veihjelp.

Grønt kort

Et grønt kort er et internasjonalt forsikringsbevis som du bør ta med deg hvis du kjører utenfor Norden. Selv om det ikke er et krav i de fleste land vil det lette saksbehandlingen ved skade.

Kasko

Kasko dekker skade ved brann, tyveri, redning, glass, og skade på egen bil ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

Malus

Malus er negativ bonus og gir høyere pris.

Panthaver

Dersom du har lån med sikkerhet i bilen regnes långiver som panthaver.

Panthaverdekning

Panthaverdekning sikrer at panthaver får dekket tap som skyldes skade på den pantsatte eiendelen.

Totalskadegaranti

Gir deg en ny tilsvarende bil hvis reparasjonskostnadene er større enn 60 % av nyanskaffelsesverdien.

Totalskadegarantien forutsetter at bil er kjøpt fabrikkny og gjelder inntil bilen er tre år gammel eller ikke har kjørt mer enn 60 000 kilometer.

Veihjelpsbevis

Et veihjelpsbevis bekrefter at bilforsikringen dekker redning og veihjelp. Se vilkår for mer informasjon.

Veihjelp

Erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp.

Veterankjøretøy

Med veterankjøretøy menes personbiler og motorsykler/mopeder som er mer enn 30 år gamle.

Fører- og passasjerulykke

Fører og passasjeruykkesforsikring dekker skader både på fører og passasjerer. Forsikringen erstatter inntil 200.000 kroner ved invaliditet og 100.000 kroner ved død.

Maskinskade

Maskinskade er en tilleggsdekning til kasko og kan tegnes for de fleste bilmodeller som er til og med 8 år gammel.

Redusert egenandel

Redusert egenandel med 2.000 kroner dersom det benyttes verksted Tryg har reparasjonsavtale med. Redusert egenandel gjelder ikke ved redning/veihjelp.

Parkeringsskade

Skade oppstått under parkering fører ikke til fratrekk av bonus dersom du har forsikringen Bil Ekstra. Gjelder for inntil 6 år gamle biler og skadevolder må være ukjent. Maksimal erstatning er 20.000 kroner. Bilen må repareres på et verksted Tryg har reparasjonsavtale med.

Innskudd/startleie for leasingbiler
For kjøretøy som er utleid i henhold til leasingavtale dekker selskapet resterende startleie.
Erstatningen beregnes forholdsmessig nedskrevet etter innbetalt beløp og resterende leasingperiode.
Tryg kunderådgiver

Har du flere spørsmål?

Kontakt våre eksperter på bilforsikring på 04040, eller chat med en av våre dyktige medarbeidere.

Chat med oss

Åpningstider:
mandag-fredag 08-18

Meld skade på bil

Kun skade på eget kjøretøy
Kollisjon med annet kjøretøy
Innbrudd/tyveri
Tyveri av kjøretøy
Brann
Kollisjon med dyr
Kollisjon med syklist eller fotgjenger
Glass
Finn avtaleverksted
Kun skade på eget kjøretøy

Maskinskade, tap av nøkkel, feilfylling, skade på parkert kjøretøy, uhell under kjøring - herunder også skade som er påført annen parts eiendom, f.eks. gjerde, postkasse osv.

Kollisjon med annet kjøretøy

Innbrudd/tyveri

Innbrudd og tyveri fra kjøretøy , samt skade påført kjøretøyet i forbindelse med tyveriforsøk. Her kan du også melde tyveri av dekk.

Tyveri av kjøretøy

Kjøretøy eller tilhenger som er stjålet og ikke gjenfunnet.

Brann

Brann, eksplosjon, kortslutning og lynnedslag.

Kollisjon med dyr

Kollisjon med syklist eller fotgjenger

Glass

Skifting eller reparasjon av bilens vinduer.

Finn avtaleverksted

Våre avtaleverksteder trenger et skadenummer for å kunne taksere skaden. Dersom du ikke har et skadenummer, ber vi deg kontakte oss på 04040.

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post, chat eller ved å ringe 04040. Dette gjelder også hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp utenom ordinær kontortid.

Politi

Bilskade ved brann, tyveri, innbrudd eller hærverk skal også meldes til politiet på 02800

Skademeldingsskjema

Skademeldingsskjema sendes til:
Tryg Forsikring
Pb 7070
5020 Bergen

Veihjelp

Har du behov for assistanse, kontakt oss på 04040. Fra utlandet ringer du +47 915 04040.

Når uhellet er ute ...
– Veihjelpsbrosjyre. Print ut, brett sammen og oppbevar i bilen.