Forsikringer | Barneforsikring
Image: NOFA best i test smilefjes

Testet av NOFA
desember 2016

Norsk Familieøkonomi har kåret vår barneforsikring blant de beste for andre år på rad.

Dette sier de om oss: "Du får en god forsikring til en ok pris, uten å velge bort noen dekninger, og nettopp derfor kan Trygs barneforsikring være et godt alternativ for mange familier."

Vi utmerker oss på:

 • meget god på medisinsk invaliditet
 • blant de aller beste på utvalgte sykdommer
 • blant de aller beste på hjelpestønad, samt at vi tilbyr uførepensjon

Les hele testen hos NOFA
Krever innlogging.

Visste du at...

...det er blitt enklere å flytte barneforsikringen din til Tryg?
Les mer om flytting av barneforsikring

Spør oss om forsikring

Snakk med en av våre hyggelige rådgivere, hvis du lurer på noe.

Ring meg opp
Bestill tilbud 

Ulykkesforsikring

Dekning

Vår billigste barneforsikring gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Barn Ekstra

Dekning

Vår beste barneforsikring dekker både ulykke og sykdom og gjelder helt frem til første hovedforfall etter at barnet er fylt 26 år.

Barn Ekstra Uførepensjon

Dekning

Med Uførepensjon gjør du den beste barneforsikringen enda bedre. Den gir månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet.

Beregn pris Beregn pris Beregn pris

Les mer om ulykkesforsikring for barn

Les mer om Barn Ekstra

Les mer om Barn Ekstra + Uførepensjon

Beregn pris Beregn pris Beregn pris

Fullstendige vilkår for barneforsikring

Uførepensjon: Månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet.

Tryg Legehjelp

Tryg Legehjelp

Tryg Legehjelp

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter

Dødsfallserstatning

Dødsfallserstatning

Dødsfallserstatning

Medisinsk invaliditet etter ulykke

Medisinsk invaliditet etter ulykke

Medisinsk invaliditet etter ulykke

Medisinsk invaliditet etter sykdom

Medisinsk invaliditet etter sykdom
Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
Merutgifter til pleie og tilsyn Merutgifter til pleie og tilsyn
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom
Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

Tilleggsdekninger

Utvalgte dekninger.

Behandlingsforsikring Behandlingsforsikring
Uførekapital Uførekapital

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkårene i lenken under.

Ulykkesforsikring for barn

En billig barneforsikring som omfatter:

 • Erstatning ved medisinsk invaliditet etter ulykke
 • Behandlingsutgifter (inntil 5 prosent av forsikringssummen)
 • Erstatning ved dødsfall etter ulykke (20.000 kroner)

Utvidelse av ulykkesforsikring for barn:

Forsikringen kan utvides til å omfatte "Utvalgte sykdommer". Du får da:

 • Økonomisk trygghet ved 10 utvalgte sykdommer - forsikringssum 300.000 kroner
 • Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig som følge av ulykkesskade eller en av de utvalgte sykdommer.
  Engangsbidrag - maksimalt 160.000 kroner.
 • Dagpenger ved sykehusopphold som følge av ulykkesskade eller en av de utvalgte sykdommer.
  Erstatning: 400 kroner per dag fra den 10. dagen og i inntil 365 dager 

Egenandel på barneforsikring

1.000 kroner.

Vil du ha best mulig dekning for barnet ditt anbefaler vi vår beste barneforsikring Barn og ungdom Ekstra.

Vilkår for ulykkesforsikring for barn

Bestill tilbud

Barn Ekstra

Barn Ekstra dekker:

 • Erstatning for medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom
 • Økonomisk trygghet ved alvorlige sykdommer
 • Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
 • Merutgifter til dekning av nødvendig pleie og tilsyn
 • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Dødsfallerstatning ved ulykke og sykdom 

Utvidelse av Barn Ekstra:

Forsikringen kan utvides med en behandlingsforsikring som garanterer rask behandling ved privat sykehus
eller spesialist ved sykdom eller skade. Forsikringen kan også utvides med uførepensjon og uførekapital.

Det er ingen egenandel på Barn Ekstra

Vilkår for Barn og ungdom Ekstra 

Beregn pris 

Barn Ekstra

Barn Ekstra dekker:

 • Erstatning for medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom
 • Økonomisk trygghet ved alvorlige sykdommer
 • Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
 • Merutgifter til dekning av nødvendig pleie og tilsyn
 • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Dødsfallerstatning ved ulykke og sykdom 

Utvidelse av Barn Ekstra:

Forsikringen kan utvides med en behandlingsforsikring som garanterer rask behandling ved privat sykehus
eller spesialist ved sykdom eller skade. Forsikringen kan også utvides med uførepensjon og uførekapital.

Det er ingen egenandel på Barn Ekstra

Vilkår for Barneforsikring 

Beregn pris 

Slik får du rabatt

Kjøp barneforsikring og to andre forsikringer hos oss så får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss som gir ekstra fordeler og rabatter. Minst en av forsikringene må være hus, innbo eller bil.

Som Tryg Pluss - kunde får du tilgang på en rekke fordeler som vi håper vil gjøre hverdagen din enda litt tryggere. Noen fordeler får du automatisk, mens andre velger du etter behov. I tillegg kan du få inntil 20 % samlerabatt på forsikringene dine i Tryg.

Noen av fordelene med Tryg Pluss

 • Tryg Bolighjelp - bygningsrådgivning med tilgang til vårt håndverkernettverk som er klar for å hjelpe deg.  
 • Tryg Omsorg - profesjonell samtalepartner som tar vare på deg når du trenger det.
 • Tryg ID - fri adgang til rådgivning og hjelp hvis noen misbruker identiteten din.
 • + Les mer om fordelene med Tryg Pluss

Medlemsfordeler hos Tryg

Vi samarbeider med en rekke landsdekkende foreninger og organisasjoner. Sjekk hvilke fordeler du får som medlem. Det kan være ekstra rabatter på barneforsikring og gunstige kollektive forsikringer!

Tryg kunderådgiver

Spør oss om forsikring. Vi hjelper deg.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Tryg Legehjelp

En helt ny fordel for deg som har personforsikring hos oss.
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål, få resepter og henvisning til spesialist. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Les mer om Tryg Legehjelp

Ofte stilte spørsmål om barneforsikring

Hvem kan kjøpe barneforsikring?

Du kan kjøpe en ulykkesforsikring for barn fra det er 0 måneder til det er 16 år. Forsikringen gjelder til barnet er 20 år.

Vår beste barneforsikring, Barn og ungdom Ekstra + uførepensjon, kan kjøpes for barn mellom 3 måneder og 18 år. Den gjelder helt til barnet er fylt 26 år.

Barnet må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.

Er det aldersbegrensning på en barneforsikring?

Vår beste barneforsikring gjelder til barnet er fylt 26 år. Den kan kjøpes til barnet er 18 år.

Ulykkesforsikring for barn gjelder til barnet er fylt 20 år.

Hvor gjelder en barneforsikring?

En barneforsikring gjelder i Norge og under utenlandsopphold inntil 12 måneder. I enkelte tilfeller gjelder forsikringen for lengre utenlandsopphold.

Hva er egenandelen på barneforsikring?

Det er ingen egenandel på vår beste barneforsikring. Har du en ulykkesforsikring for barn betaler du en egenandel på 1.000 kroner ved skade.

Hva kreves for å bestille barneforsikring?

Det eneste som kreves for å kjøpe vår barneforsikring Barn og ungdom Ekstra, er at du fyller ut helseskjema og sender det til oss. Barnet må være mellom 3 måneder og 18 år, og være medlem av norsk folketrygd.

Hva må jeg passe på hvis jeg vil flytte barneforsikringen?

Ved kjøp av ny forsikring som dekker sykdom, vil forsikringen normalt ha karenstid de 3 første månedene av forsikringstiden. Dette innebærer at sykdommer, som har vist symptomer innen disse 3 månedene, ikke dekkes av forsikringen.

Denne karenstiden gjelder likevel ikke hvis du flytter barneforsikringen din fra et annet selskap over til barneforsikringen hos Tryg med tilsvarende dekninger.

Det betyr at de aller fleste kan flytte barneforsikringen med det samme, uten å måtte vente på at karenstiden er over. Les mer her

Fritak fra karenstiden følger Finans Norges bransjenorm ved flytting av barneforsikringer mellom selskaper. Les om bransjenormen fra Finans Norge her

Ordbok for barneforsikring

Erstatning

Erstatning er en kompensasjon for det økonomiske tapet som en skade fører til. Retten til erstatning avhenger av forsirkingsavtale, dine vilkår og /eller norske erstatningsrettslige regler.

Begunstigelse

Begunstigelse betyr at en annen enn den som har kjøpt forsikringen, får utbetalingen. Når du søker om barneforsikring ved å levere helseerklæringen, begunstiges barnet som forsikres.

Begunstiget barn innebærer at barnet vil få utbetalingen ved erstatning for varig medisinsk invaliditet, uførepensjon eller uførekapital. Erstatning til umyndig barn utbetales til foresatte, eller overformynderiet hvis beløpet overstiger to ganger grunnbeløpet i folketrygden .

Den som har kjøpt forsikringen (forsikringstaker) kan når som helst oppheve begunstigelsen ved skriftlig melding til Tryg eller ved særskilt disponering over forsikringen i testament.

Reglene om hvem som har rett til erstatningen finner du i Forsikringsavtaleloven kapittel 15. Fremgangsmåte for oppnevnelse og tilbakekall av begunstiget står i paragraf 15-3.

Medisinsk invaliditet

Den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsmessig forårsaker, betegnes som medisinsk invaliditet.

Invaliditetsgraden fastsettes på bakgrunn av en tabell som er laget av Arbeids- og inkluderingsdepartementet – uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende.

10 utvalgte sykdommer
 • Kreft
 • MS
 • Cystisk fibrose
 • Leddgikt
 • Nyrelidelser med nyresvikt
 • Ulcerøs colitt med affeksjon av hele tykktarmen
 • Morbus Chron med alvorlig forløp
 • Brannskade (mer enn 20 % av kroppsoverflate)
 • Scoliose (utviklingsfeil i ryggen)
 • Calvé-Legg-Perthes 
Ménerstatning

Erstatning for varig fysisk skade på person som kompenserer for tapt livsutfoldelse og livskvalitet når skaden har ført til varig funksjonsnedsettelse.

Spesialisterklæring

En spesialisterklæring gis av en lege som er spesialist (for eksempel nevrolog) innenfor det medisinske fagområdet en skade faller inn under. Spesialisten skal blant annet vurdere

 • hvilke plager skaden har forårsaket (årsakssammenheng)
 • medisinsk invaliditetsgrad 
 • om det er behov for behandlinger eller hjelp til gjøremål i fremtiden
Ulykkesskade

Med ulykkesskade menes skade forårsaket av en ytre begivenhet – ulykkestilfelle – uavhengig av den forsikredes vilje.

Uførekapital

Dekningen gir rett til en engangsutbetaling på 500.000 kroner hvis arbeidsevnen til forsikrede/barnet blir nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsuførheten må vare sammenhengende i minst 2 år og være varig. Kommer tidligst til utbetaling når forsikrede fyller 18 år.

Uførepensjon

Dekningen gir rett til månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet som følge av sykdom eller skade inntruffet i forsikringstiden. Rett til uførepensjon inntreffer tidligst når forsikrede/barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder etter fylte 18 år. Kan utbetales helt til 67 år. Forsikringssum er 50.000 eller 100.000 kroner.

Karenstid

Karenstid kan også kalles ventetid.
I forsikring betyr karenstid i praksis at forsikringen ikke dekker sykdommer som viser symptomer den første tiden etter at forsikringen starter. Karenstiden for barneforsikringen i Tryg er 90 dager. Det er ikke karenstid for ulykkesforsikring til barn. Tryg har ingen karenstid for barneforsikring som flyttes til Tryg fra annet selskap. Dette gjelder ved flytting av tilsvarende forsikring / dekninger fra annet selskap til Tryg, feks forsikring for medisinsk invaliditet ved sykdom eller uføredekninger.

Tryg Legehjelp

Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Det er gratis å ringe – også for ektefelle/barn i husstanden. Samtaler med Tryg Legehjelp er konfidensielle. Tryg har ikke innsyn i opplysninger våre kunder gir til Tryg Legehjelp.

Barn på sykkel

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt?

Kontakt våre eksperter på barneforsikring på 04040.

Helseskjema

Helseerklæring for barn under 18 år.
Last ned helseerklæring