Forsikringer | Båtforsikring

Ansvarsforsikring

Dekning

Ansvarsforsikring er vår billigste båtforsikring. Den kan være tilstrekkelig hvis du har en båt med lav verdi.

En ansvarsforsikring dekker kun skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på din egen båt.

Brann/tyveriforsikring

Dekning

Dette er en båtforsikring som gir deg litt bedre dekning enn en ansvarsforsikring.

En brann/tyveriforsikring dekker skader på egen båt som skyldes brann eller tyveri. Den dekker ikke andre skader båten kan bli utsatt for.

Kasko

Dekning

Kasko er en båtforsikring som dekker det aller meste som kan skje med båten din.

Kasko dekker brann, tyveri, grunnstøtning, sammenstøt og synking.

Båt Ekstra

Dekning

Vår beste båtforsikring gir deg bedre dekning og lavere egenandel.

Har du Båt Ekstra dekker vi også jolle/motor, ferieavbrudd og opphold eller hjemreise ved skade.

Beregn pris Beregn pris Beregn pris Beregn pris

Les mer om ansvarsforsikring

Les mer om brann/tyveriforsikring

Les mer om kasko

Les mer om Båt Ekstra

Beregn pris Beregn pris Beregn pris Beregn pris

Fullstendige vilkår for båtforsikring

Ansvar er obligatorisk

Ansvar er obligatorisk

Ansvar er obligatorisk

Ansvar er obligatorisk

Dekker rettslig erstatningsansvar Dekker rettslig erstatningsansvar Dekker rettslig erstatningsansvar Dekker rettslig erstatningsansvar
Rettshjelp er inkludert Rettshjelp er inkludert Rettshjelp er inkludert Rettshjelp er inkludert
Brann Brann Brann
Tyveri Tyveri Tyveri
Skade som oppstår på egen båt ved:
- grunnstøting og sammenstøt
- synking og kantring
- transport, slipp og løft
- hærverk 
- infisert drivstoff (dieseldyr)
- eller annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning
Skade som oppstår på egen båt ved:
- grunnstøting og sammenstøt
- synking og kantring
- transport, slipp og løft
- hærverk 
- infisert drivstoff (dieseldyr)
- eller annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning
Redusert egenandel med 2.000 kroner
Personlig løsøre med inntil 30.000 kroner
Opplagsutstyr inntil 10.000 kroner
Slepejolle (inntil 4 meter) og ekstra utenbordsmotor (inntil 10 HK), maksimalt 30.000 kroner
Transport, opphold, hjemreise og ferieavbrudd samlet inntil 50.000 kroner

Kan kjøpes som tillegg:

Fører- og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke
Maskinskade Maskinskade

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkårene.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring for båt dekker:

• Skade på personer
• Skade på andres båt eller gjenstander 
• Rettshjelp

Ønsker du litt bedre dekning kan du kjøpe en eller flere tilleggsforsikringer:

• Brann
• Fører- og passasjerulykke
• Maskinskade

Egenandel


Rettshjelp

4.000 kroner samt 20 % av restbeløpet

Se vilkår

Beregn pris

Brann og tyveriforsikring

En brann/tyveriforsikring dekker:

 • Skade ved brann 
 • Skade ved tyveri

Denne båtforsikringen dekker også alt som dekkes av en ansvarsforsikring.

Du kan kjøpe tilleggsdekning for fører- og passasjerulykke og maskinskade.

Egenandel


Brann, tyveri, kasko Egenandel fra 2.500 kroner kan avtales
Rettshjelp

 4.000 kroner samt 20% av restbeløpet

Ønsker du mest mulig trygghet anbefaler vi Båt Ekstra

Se vilkår

Beregn pris

Kasko

En kasko båtforsikring dekker:

 • Skade ved brann 
 • Skade ved tyveri 
 • Personlig løsøre inntil 15.000 kroner 
 • Grunnstøting, sammenstøt 
 • Synking/kantring 
 • Transport, slipp og løft 
 • Hærverk 
 • Infisert drivstoff (dieseldyr) 
 • Brudd på mast/bom

Kasko dekker også alt som dekkes av en ansvarsforsikring

Du kan kjøpe tilleggsdekning for fører- og passasjerulykke og maskinskade.

Egenandel


Brann, tyveri, kasko Egenandel fra 2.500 kroner kan avtales
Rettshjelp  4.000 kroner samt 20% av restbeløpet

Ønsker du mest mulig trygghet anbefaler vi Båt Ekstra

Se vilkår

Beregn pris

Båt Ekstra

Båt Ekstra er vår beste båtforsikring og gir deg bedre dekning, lavere egenandel og høyere erstatningsbeløp.

Båt Ekstra dekker:

• Skade på slepejolle/motor
• Opphold/hjemreise ved skade
• Ferieavbrudd

Båt Ekstra dekker også alt som dekkes av kasko.

Du kan kjøpe tilleggsdekning for fører- og passasjerulykke og maskinskade.

Egenandel

Brann, tyveri, kasko

Egenandel fra 2.500 kroner kan avtales. Ved skade reduseres avtalt egenandel med 2.000 kroner.

Rettshjelp

 4.000 kroner samt 20% av restbeløpet

Se vilkår

Beregn pris

Slik får du rabatt

Kjøp båtforsikring og to andre forsikringer hos Tryg så får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss som gir ekstra fordeler og rabatter. Minst en av forsikringene må være hus, innbo eller bil.

Som Tryg Pluss - kunde får du tilgang på en rekke fordeler som vi håper vil gjøre hverdagen din enda litt tryggere. Noen fordeler får du automatisk, mens andre velger du etter behov. I tillegg kan du få inntil 20 % samlerabatt på forsikringene dine i Tryg.

Noen av fordelene med Tryg Pluss

 • Tryg Bolighjelp - Bygningsrådgivning med tilgang til vårt håndverkernettverk som er klar for å hjelpe deg.  
 • Tryg Omsorg - Profesjonell samtalepartner som tar vare på deg når du trenger det.
 • Tryg ID - Fri adgang til rådgivning og hjelp hvis noen misbruker identiteten din.
 • + Les mer om fordelene med Tryg Pluss

Medlemsfordeler hos Tryg

Vi samarbeider med en rekke landsdekkende foreninger og organisasjoner. Sjekk hvilke fordeler du får som medlem. Det kan være ekstra rabatter på båtforsikring og gunstige kollektive forsikringer!

Tryg kunderådgiver

Spør oss om forsikring. Vi hjelper deg.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Ofte stilte spørsmål om båtforsikring

Hvor gjelder båtforsikringen?

Forsikringen gjelder i Norge, Sverige, Danmark og Finland hele året. I perioden 01.04 til 30.09 gjelder den også i resten av Europa (inklusiv Kanariøyene).

Hvem gjelder en båtforsikring for?

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset. Ansvarsforsikringen gjelder for rettmessig bruker/fører av båten.

Hva er prisen på en båtforsikring?

Prisen avhenger blant annet av hvilken dekning du velger og båttype. Du kan beregne pris i vår forsikringskalkulator.

Hva er egenandelen på båtforsikring?

Egenandel er det beløpet du betaler selv ved skade.

Brann, tyveri, kasko Egenandel fra 2.500 kroner kan avtales
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20% av restbeløpet

Har du Båt Ekstra reduseres egenandelen med 2.000 kroner.

Hvordan kan jeg få en billigst mulig båtforsikring?

Vi gir blant annet rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Du kan også få sikkerhetsrabatt. Beregn pris i vår forsikringskalkulator.

Ordbok for båtforsikring

Ansvar

Ansvar er en båtforsikring som dekker rettslig erstatningsansvar som eier eller bruker av båten kan pådra seg for skade på en annen person eller ting. Rettshjelp er inkludert.

Båt Ekstra

Sammenliknet med Kasko dekker Båt Ekstra flere skadetilfeller og gir en lavere egenandel.

Kasko

Kasko er en båtforsikring som i tillegg til tillegg til tyveri, brann og ansvar dekker skader som skyldes grunnstøting, sammenstøt og synking. Den dekker også hærverk og annen plutselig ytre påvirkning.

Fører- og passasjerulykke

Etter ulykke dekkes erstatning ved varig medisinsk invaliditet med inntil 200.000 kroner og inntil 100.000 kroner ved dødsfall. Maksimalt 1,5 mill. i alt for fører og passasjerer.

Maskinskade

Maskinskade dekker brudd og brekkasje på båtens maskinelle deler samt skade på båtens motor ved varmgang som følge av tilstopping i kjølesystem (aldersbegrensning).

Har du flere spørsmål?

Snakk med våre eksperter på båtforsikring på 04040.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Meld skade

Gå til meld skade/uhell

Du kan også bli ringt opp av en saksbehandler eller ringe oss på 04040. Dette gjelder også ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor ordinær kontortid.

Politi

Skade ved brann, tyveri, innbrudd eller hærverk skal også meldes til politiet på telefon 02800.


Image: Livbøye 
Visste du at livbøyene våre har reddet over 1 000 menneskeliv?
I dag har vi utplassert mer enn 37 000 bøyer.