Bedrift |

Personportalen

Tryg har utviklet en nettbasert tjeneste som vi har kalt Personportalen.

Image: PersonportalenPå en enkel måte kan ansatte få oversikt over sine personforsikringer.

Ansatte kan selv regne ut erstatningssum ved hjelp av vår kalkulator.

Fordelene ved Personportalen er:

  • Oversikt som viser hvilke personforsikringer de ansatte har.
  • Informasjon til den enkelte ansatte ut i fra alder, lønn, familiesituasjon, forsørgeransvar osv.
  • Alle erstatningene kan vises i kroner og i G (folketrygdens grunnbeløp).

Her ser du demo av Personportalen