Bedrift | Meld skade
 1. 1Velg skadeskjema og fyll ut
 2. 2Vi kontakter deg om vi trenger flere opplysninger
 3. 3Du mottar brev/e-post når saken er ferdig

Reiseskader

 • Avbestilling
  Avbestilling

  Dette skjemaet bruker du hvis du har hatt utgifter knyttet til avbestilling av en reise.

 • Reisegods
  Reisegods

  Dette skjemaet bruker du hvis du skal melde inn tap eller skade eiendeler i forbindelse med reise:

  • Tap av eiendeler fra motorkjøretøy/båt o.l.
  • Tap av eiendeler fra hotellrom, ferieleilighet o.l.
  • Tap av eiendeler ved tyveri/ran o.l.
  • Skade på eiendeler under reise

 • Sykdom på reise
  Sykdom på reise

  Dette skjemaet bruker du hvis du skal melde inn: 

  • Nødvendige og vanlige sykdomsutgifter som oppstår under reise
  • Utsettelse/innhenting av reise.
  • Reiseavbrudd/tapt ferie.
  • Tilkallelse av familiemedlem.
  • Tannbehandling.
  • Merutgifter ved reiseledsagers sykdom m.m.

 • Forsinkelse
  Forsinkelse

  Dette skjemaet bruker du hvis du skal melde inn:

  • Utgifter ved forsinkelse under reise eller hvis transportmiddel ikke går til avtalt tidspunkt.
  • Utgifter til nødvendige innkjøp dersom ekspedert bagasje er forsinket.
  • Tap av/skade på eiendeler sendt som ekspedert bagasje.

Personskader

 • Behandlingsforsikring
  Behandlingsforsikring

  Skjema gjelder for nye skader - hjelp til raskere tilgang til en privat spesialisthelsetjeneste dersom du er blitt syk eller skadet.

 • Ulykke
  Ulykke

  Dette skjemaet brukes hvis man skal melde fra om skadet person, enten ulykken har oppstått på jobb, i trafikken eller i fritiden forøvrig.

 • Sykdom
  Sykdom

  Dette skjemaet brukes hvis man skal melde fra om at sykdom har ført til midlertidige eller varige konsekvenser for arbeidsevnen. Både yrkessykdommer og andre sykdommer kan meldes her.

 • Personskade (pdf)
  Personskade (pdf)

  PDF-skjema for deg som foretrekker å skrive ut og fylle ut skjemaet for hånd. Skjemaet gjelder for ulykkesskade, trafikkuhell, yrkesskade, sykdom/uførhet og død og dekker begge de elektroniske skjemaene "Ulykke" og "Sykdom".

Skade på bygning

 • Glass
  Glass

  Benyttes for å melde skade på vinduer. Ha klart:

  • Opplysninger om skadet glass, herunder alder, type glass etc.
  • Evt. bekreftelse fra politiet på anmeldt forhold.
  • Evt. tilbud på eller faktura for utført reparasjon

 • Utvendig rørbrudd
  Utvendig rørbrudd

  Benyttes for å melde skade/brudd på utvendig del av bygnings rørledning for vann, kloakk etc. Ha klart:

  • Opplysninger om skadet rørledning, herunder alder, hvilket materiale rør er laget av (plast, kobber, jern/soil etc. 
  • Evt. tilbud på eller faktura for utført reparasjon.
  • Opplysninger om antall parter, dersom brudd på felles ledning.

 • Lynnedslag/elektrisitet
  Lynnedslag/elektrisitet

  Benyttes for å melde skade på elektriske artikler og apparater som følge av elektrisk fenomen, lynnedslag, strømavbrudd, kortslutning o.l. Ha klart:

  • Opplysninger om skadede gjenstander pris, alder, reparasjonsbilag etc.

 • Brannskade
  Brannskade

  Brukes ved brannskade på bygning

 • Innbrudd/tyveri
  Innbrudd/tyveri

  Brukes ved innbrudd/tyveri i bygning

 • Vannskade
  Vannskade

  Brukes ved vannskade på bygning

Bedrift ansvar

 • Ansvarsforsikring
  Ansvarsforsikring

  Forsikringen dekker en næringsvirksomhets erstatningsansvar i henhold til forsikringsavtalen.

  Forsikringen dekker ansvar for person- og tingskade som påføres andre enn virksomheten selv.

  Ansvaret omtales gjerne som bedriftsansvar, produktansvar, håndverkeransvar, verkstedsansvar og huseieransvar.

  Forsikringen dekker skade som virksomheten forårsaker under produksjon eller utførelse av oppdrag, herunder ansvar som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten.

  Forsikringen dekker også produsent eller selgers ansvar forårsaket av mangel eller skadevoldende egenskaper ved leverte produkter.

  For å bli ansvarlig må virksomheten eller den ansatte normalt kunne klandres for skaden (ansvarsgrunnlag).

 • Formuesansvar
  Formuesansvar

  Forsikringen dekker en næringsvirksomhets eller et styremedlems erstatningsansvar for rene formuestap som påføres en tredjeperson i henhold til forsikringsavtalen.

  Forsikringen er særlig aktuell for regnskapsbyråer, revisorer, advokater, meglere, banker og styremedlemmer.

 • Kriminalitetsforsikring
  Kriminalitetsforsikring

  Kriminalitetsforsikring (underslag) dekker formuestap på grunn av straffbare handlinger begått av egne ansatte i henhold til forsikringsavtalen.

  Forsikringen kan dekke tap som følge av underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og dokumentfalsk.

Skade på kjøretøy

 • Innbrudd/tyveri
  Innbrudd/tyveri

  Skjemaet benyttes for å melde skade ved

  • innbrudd og tyveri fra kjøretøyet
  • hærverk eller annen fysisk skade på kjøretøyet når det åpenbart er gjort i sammenheng med er gjort innbrudd

 • Tyveri av kjøretøy
  Tyveri av kjøretøy

  Skjemaet benyttes for å melde fra om

  • tyveri av kjøretøy eller tilhenger
  • hærverk eller annen fysisk skade på kjøretøyet som åpenbart er skjedd som følge av tyveri av kjøretøy

 • Brann
  Brann

  Skjemaet benyttes for å melde skade som følge av:

  • brann, eksplosjon, kortslutning og lynnedslag

 • Eneuhell
  Eneuhell

  Skjemaet benyttes for å melde skade på kjøretøyet oppstått ved:

  • utforkjøring, velting og hærverk, sammenstøt med dyr eller annet som ikke kan stilles ansvarlig

 • Sammenstøt/kollisjon
  Sammenstøt/kollisjon

  Skjemaet benyttes for å melde skade ved sammenstøt med annet motorkjøretøy, syklist, person eller skade oppstått på annen manns eiendom.

 • Glass
  Glass

  Bilglass gjelder skifting eller reparasjon av bilens front-, side- og bakvinduer

Transport

 • Godsansvar
  Godsansvar

  Skademelding for utførende transportør som er ansvarlig for skade på gods under transport.

 • Speditøransvar
  Speditøransvar

  Skademelding for oppdragsgivende speditør.

 • Vare- og transportskader
  Vare- og transportskader

  Skademelding for skader påført egne varer under transport.

Andre skader

 • Andre skader
  Andre skader

  Om du ikke finner det skjemaet som gjelder din skade, kan du bruke dette generelle skjemaet.

Usikker på hvilket skjema du skal bruke?

Ring oss på 04040, så hjelper vi deg.

Åpningstider

Mandag-torsdag: 08.00–17:00

Fredag: 08.00–16.00
Lørdag og søndag: Stengt

Husk at når vi har startet saksbehandlingen, finner du også saken din på Min bedrift

Spør om skadesak

Ønsker du å klage?

Klagemuligheter

Vår alarmsentral, Tryg alarm, er åpen hele døgnet

Døgnåpen vaktsentral

Tlf: +47 55 17 10 01
Faks: +47 55 17 10 03

Les mer om Tryg Alarm

Bilskader og veihjelp


(+47 915) 04040

Veihjelpsbrosjyre Skriv ut og legg i bilen

Kontakt skadeavdelingen

Ring oss på: 04040
Fra utlandet: +47 915 04040

Mandag–fredag: 8.00–15.35
Lørdag og søndag: Stengt

Meld skade